دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 6 مارس (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) به گونه‌ای که مطابق با Yonhap Infomax، آژانس مالی و دهانی Yonhap، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
54 3.
54

2-M 3.
60 3.
60

3-M 3.
67 3.
67

6-M 3.
78 3.
78

12-M 3.
91 3.
91

(پایان)