دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

مظنون به خانه یک قانونگذار یورش برد

سئول، 12 آوریل (یونهاپ) -- دادستان ها به یون کوان سوک، نماینده (DP) حمله کردند.
و شواهد مکان، کارت هزینه آشنایی اصول حزب 2021.

دادستان یون کانگ رائه گو، معامله بسته حسابرسان کره، مذاکراتی را از طریق وزیر جونگ گئون که ظاهراً به مدت سه سال از او درخواست شده است رشوه و وجوه.

یون کوان سوک، نماینده دموکرات (یونهاپ)

pbr@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط 3-سال به دنبال اتهامات رشوه خواری از وزیر سابق DP بود