دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

POSCO صد پوهانگ است

سئول، 17 (یونهاپ) -- سهامداران POSCO Inc سوگند یاد کردند و یک روز جمعه به عنوان فولادساز این کشور تأیید کردند.

ماه، مدیران بازار سهام این شرکت، پوهانگ خود را در 272 کیلومتری سئول جابجا کردند.

2022، فولادساز به یک شرکت تبدیل شد و با شهروندان مخالف پوهانگ در سئول روبرو شد.

کارخانه‌های POSCO و شهر هستند.

sam@yna.
co.
kr
(END)