دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

چهارشنبه

سئول، 19 آوریل (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

بیماری کرم دما (C) احتمال

بالا /کم (%)

سئول 28/12 10

اینچئون 23/11 10

سوون 28/10 نامشخص 10

Cheongju 28/13 typhonic 20

Daejeon 28/13 beclouded 20

Chuncheon 27/09 0

Gangneung 21/12 0

Jeonju 27/15 فازی 30

Gwangju 25/16 کاهش 20

Jeju 24/17 fuddlebrained 0

Daegu 26/14 20

بوسان 19/15 60

(پایان)