دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

KOSPI 200 Lapse List-4

Zinus 28،800 300
Hanchem 195،000 DN 1،000
Kepco 17،330 100
DWS 42،250 4،300
Mobis 219،000 5،500
Hanwha Tail Wind 99،300 4،300
LG 14،090 DN 130
DWEC 4،270 95
Posco 21،050 150
CJ Cheiljedang 309،000 4،000
Kangwonland 18،130 90
Hyundai Rotem 25،250
Naver 196،400 400
Kakao 59،300 dn 100
Lgelectronics 117،400 Lgelectronics NCSOFT 380،500 DN 8،500
KEPCO KPS 37،250 1،750
Celltrion 151،200 300
KT & G 86،900 1،800
LG H & H 590،000 0
Doosan Enerwility 17،690 910
doosanfc
COSMAX 78,000 DN 1,100
KIWOOM 95,500 1,900
LGCHEM 721,000 16,000
TKG Huchems 19,040 0
JB Financial 9,040
JB Financial 9,110
JB Financial 9,110
JB Financial 9,110 24،100 1،400
داوونگ داروسازی 105،700 700
Hyundaihomeshop 50،100 950
Hdsinfra 7،680 50
Hitejinro 22،250 0
CJ 77،500 DN 300
Doosan 103،3،3،3،3،b> Hanmiph
Hanmiph
Hanmiph
Hanmiph
Hanmiph 18500 0
HANJINK AL 46,800 DN 350
(MORE)