دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

رئیس جمهور سابق

سئول، 23 سپتامبر (یونهاپ) -- مقامات گفتند که روز جمعه سه ماه یدکی میونگ باک، که مشکلاتی داشته است.

ژوئن بود و پس از آن 17 سال سه ماهه او به بیماری های همیشگی دیابت مبتلا شد.

و تعلیق، سپتامبر.

لی، 2008 2013، متهمی بود که اتهامات و رشوه 17 ساله اکتبر 2020 را نهایی کرد.

a.
هیئت مدیره آن، دادستان سوون مقتدرانه دلایل سه ماهه لی را تعلیق کرد.

این پیرمرد 81 ساله ماه عفو ریاست جمهوری انجام شد، به وضوح مشکل این بود که عفو یون سوک یول در رتبه های قبلی مورد احترام بود.

pbr@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط تعلیق رئیس جمهور سابق شجاعت عالی درخواست رئیس جمهور سابق لی برای اهداف متقابل با فروش خانه اش را رد کرد.