دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 18 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) با چه نامی بر اساس Yonhap Infomax، آژانس مالی و تقویت یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(% ) (%)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
17 3.
17

2-M 3.
32 3.
31

3-M 3.
55 3.
53

6-M 3.
96 3.
94

12-M 4.
50 4.
45

(END)