دسته ها

اینترنت گردی
مطالب برگزیده
اطلاعات کاربری
شبکه های اجتماعی

روز دوشنبه

سئول، 31 اکتبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9 صبح دوشنبه است.

تنظیم دما (C) بر اساس احتمال

بالا/پایین (%)

سئول 19/11 10

اینچئون 18/11 10

سوون 19/10 10

Cheongju 19/10 20

Daejeon 19/09 20

Chuncheon 18/08 20

< /p>

Gangneung 18/10 in a muddle 20

Jeonju 20/10 تاریک 10

Gwangju 21/10 بد نور 0

Jeju 20/15 20

Daegu 19/08 در مه 10

بوسان 21/13 20
< /p>

(پایان)